futbalové turnaje

7. května 2008 v 7:13
FUTBALOVÉ TURNAJE
Zavarská telovýchovná jednota organizovala pravidelne futbalové turnaje. Na nich sa zúčastnovali mužstvá Tulipán Trnava, Rapid Hrnčiarovce, ŠK Modranka, FRD Križovany, Meteór Trnava ŠK Brestovany, Šúrovce i Bučany. Táto tradícia pretrváva dodnes a každoročne pokračuje Memoriálom Štefana Ševčíka. Osobnosti zavarského futbalu Ján Kolenič bol najvýraznejšou futbalovou osobnosťou v dejinách futbalu v Zavare. Bol mimoriadnym talentom. Jeho kariéra začínala v uličkách i na ihriskách v Zavare. Jeho skromnosť, obetavosť a tvrdá práca na sebe ho vyniesli na piedestál futbalu, do chrámu Trnavského Spartaka k trénerovi Antonovi Malatinskému. Tento statočný muž mal tú česť, že bol zaradený do základného kádra Spartaka o pohár MAJSTROV EURÓPSKYCH KRAJÍN. (Dnes liga majstrov). Neskôr pôsobil v prvoligovej Lokomotíve Košice a v Baníku Prievidza. Zohral veľa medzinárodných stretnutí, pri ktorých navštívil veľa krajín. Daniel KOLENIČ, brat Jána bol tiež talentom. Hral za Spartak tiež v čase trénerského pôsobenia Antona Malatinského vo funkcii trénera Spartaka. Pod jeho vedením sa stal futbalistom juniorskej reprezentácie vtedajšieho Československa. Alojz Vojtech začínal v Zavare. Talent ho vyniesol do Spartaka Trnava, kde hral dorasteneckú ligu. Neskôr prestúpil do druholigovej Senice, kde úspešne pôsobil do
skončenia futbalovej kariéry. Po nej bol trénerom viacerých futbalových teamom v vrátane zavarského mužstva, s ktorým bojoval o postup do krajskej súťaže. Peter Bachratý bol ďalším talentom zavarského futbalu. Dobrý zvuk o jeho kvalitách sa doniesol do Hurbanova, účastníka II. ligy. Neskôr pôsobil v Šali, kde odohral niekoľko sezón. Miroslav Bachratý, brat Petra bol tiež odchovancom - talentom zavarského futbalu. Pôsobil tiež v Hurbanove. Neskôr hral v Šali i v Seredi. Odohral tam niekoľko sezón. Spolu s Petrom bol hlavným aktérom priateľského hodového stretnutia s Hurbanovom na ihrisku TJ v Zavare, kde domáci prehrali čestne 1:3. Účinkoval i v ďalších kluboch. Po skončení futbalovej kariéry trénoval viacero mužstiev. Vladimír GLONEK je tiež odchovancom zavarského futbalu. Na podnikovom futbalovom turnaji v Bratislave ho objavil tréner Anton Malatinský a zľákal do Spartaka Trnava. Vlado bol mimoriadnym talentom. Odohral viacero ligových stretnutí. Žiaľ zdravotné problémy ukončili jeho prudko sa rozvíjajúcu futbalovú kariéru. Peter KRCHŇÁK je občanom Zavara. Jeho kariéra sa vyvíjala opačne. Najprv pôsobil v Spartaku Trnava a až v závere kariéry reprezentoval Družstvník Zavar. Ľuboš Hanzel je ďaším zavarským občanom, ktorí zviditeľňuje svoju obec. V súčasnom období dosahuje prvoligový rozmer. Je to pre neho mimoriadny úspech, keď figuruje v zostave prvoligového Spartaka Trnava už v sedemnástich rokoch !!! V nedeľu 3. apríla 2005 mal dokonca televíznu premiéru v Banskej Bystrici, kde nastúpil v základnej zostave. Nie je to vôbec náhoda, veď jeho otec bol dlhoročným reprezentantom obce Zavar vo futbale. Tento elegán - technik a prvotriedny bojovník naučil svojho syna Ľuboša všetkým čarám futbalového kumštu. Ba ešte viac - zasial ho do prostredia slávneho trnavského futbalového diania. Mladý Ľuboš sa ponúknutej "šance" nebojí - verí, že ak mu bude slúžiť zdravie popasuje sa o miesto v zostave tak, aby mohol svoje zdedené i nadobudnuté atribúty "prezentoval" v chráme trnavského futbalu i na prvoligových scénach Slovenska. Okrem týchto futbalistov hrávali v dorasteneckom ligovom celku Spartaka aj Pavol BEŇO, Anton HROTKO a Jozef VIDO. Samozrejme, že všetok talent i nadobudnuté futbalové atribúty využívali neskôr v prospech zavarského Družtevníka. Boli dlhoročnými oporami zavarského futbalu. Sú vzorom pre zavarskú mládež. Funkcionári vyšších orgánov Ernest Rakús Výnimočnou osobnosťou v oblasti športového diania je zavarčan Ernest Rakús- sekretár Oblastného futbalového zväzu v Trnave, bývalý reprezentant - futbalista Zavara a dlhoročný tajomník TJ, ktorý vedel a vie podať ruku v najťažších a v najzložitejších chvíľach. Je nápomocný nielen telovýchovnej jednote, ale zviditeľňuje zavarský šport i obec. Ľubomír Haršáni Pán Ľubomír Haršáni je poslancom obecného zastupiteľstva, funkcionárom telovýchovnej jednoty, niekoľko rokov vo funkcii tajomníka. Pochádza zo Šúroviec, kde predtým zastával funkciu tajomníka TJ (1974 - 1976. V rokoch 1976 - 1986 bol členom odborných komisií Okresného futbalového zväzu v Trnave (ŠTK, Disc. komisia). Bol členom výkonného výboru oblastného futbalového zväzu - ekonomickým tajomníkom výkonného výboru v rokoch 1990 - 1994.Členom rady Západoslovenského futbalového zväzu bol v rokoch 1994 -1998. Od roku 1995 dodnes je delegátom západoslovenského futbalového zväzu. V súčasnom období je i
členom disciplinárnej komisie ObF.V TJ Zavar je nápomocný zabezpečovať požadovanú problematiku a nápomocný odbornými radami mladým členom výboru TJ. Pocta zavarskému športu, pocta obci Zavar Nebýva zvykom, že malé obce, resp. kluby navštevujú vysoký telovýchovný predstavitelia. Obec Zavar i Telovýchovná jednota sa však môže popýšiť aj touto skutočnosťou. Dobré výsledky na poli budovania telovýchovných zariadení i organizovanie športových podujatí primäli v minulosti na návštevu Zavara najvyššieho telovýchoného predstaviľa - predsedu Slovenského ústredného výboru ČSZTV pána Ernesta Demetroviča, za prítomnosti najvyšších okresných telovýchovných predstaviteľov. Na minulosť nadviazal svojou účasťou najvyšší telovýchovný predstaviteľ Slovenského združenia telesnej kultúry SR Dr. HOLKA. Ocenil športovo - spoločenské aktivity obce Zavar, Telovýchovnej jednoty Družstevník i Základnej školy, kde si prezrel obe zariadenia. V rámci dní športu a behu Terryho Foxa zavítal do Zavara už viackrát aj výkonný tajomník Trnavského oblastného športového združenia PhDr. Róland Osvald, ktorý ocenil spoluprácu s oblastnými orgánmi a spoluorganizovanie oblastných akcií. Týchto akcií sa zúčastnil aj podpredseda TOŠZ pán Pavol Valent. Samozrejme, že pozornosť zavarskej telovýchove i obci venuje i sekretár Oblastného futbalového zväzu v Trnave Ernest Rakús. Zavare usporiadal i zasadnutie predstaviteľov obcí a funkcionárov telovýchovných jednôt. Zúčastňuje sa i výročných konferencií TJ Družstevník. Emblémy TJ Telovýchovná jednota Družstevník Zavar má vyhotovené logo organizácie. V dvojkruhu je vyznačený v hornej časti názov DRUŽSTEVNÍK, v dolnej časti názov obce ZAVAR po oboch stranách sú klasy - symbol poľnohospodárskeho družstva, ktoré dlhé desaťročia prostredníctvom predsedov - Tomíka, Ing. Moravčíka, Ing. Belanského i ekonóma Alberta Svíbu bolo garantom TJ a je ním dodnes. Vo vnútornom kruhu rozdelenom na štyri časti sú zobrazené športy prevádzkované v čase vzniku a to vľavo hore futbal, vpravo hore hokej, vľavo dole tenis a vpravo dole stolný tenis. V strede je uvedený rok vzniku. Autorom loga je Rudolf Federič st. Vlajka TJ Družstevník Zavar mala viacero podôb. Prvá bola vyhotovená na podnet Štefana Ševčíka, v tom čase predsedu TJ. (viď vzory). Súčasná vznikla v čase vzniku symbolov obce Zavar a prebrala obecné farby (červená, biela a žltá). V strede zástavy je vložené logo TJ. Pod ním dolu logo PD Zavar, ktorého meno TJ nesie. Jej autormi boli Rudolf Federič st., Mgr. Julián Vojtech a Ing. Peter Beňo. Na rube vlajky je erb obce a nápis Zavar. Vlajka bola schválená výborom TJ a posvätená spolu so symbolmi obce Zavar Jeho eminenciou biskupom Mons. Štefanom Vrablecom. Propagácia zavarského športu FOTO - VIDEO - KLIPY Reportážne fotografie pre TJ Družstevník Zavar vyhotovuje Rudolf Federič ml. Prefotil a upravil aj zozbierané fotografie od vzniku športu v Zavare. Zabezpečuje tiež video nahrávky z činnosti a akcií TJ i VIDEO - KLIPY počítačovou technikou.
PROPAGAČNÉ TABULE Pravidelné aktuálne športové výsledky a akcie sú prezentované v propagačných skrinkách v obci i na ihrisku TJ. V budove TJ sú nástenky jednotlivých družstiev s aktuálnymi výsledkami. Túto propagáciu a informácie zabezpečuje Rudolf Federič st. so synom, ktorý vyhotovuje fotodokumentáciu. Dorastenecké a žiacke nástenky aktualizujú futbalisti. OBRAZOVÁ KRONIKA TJ Zavarská telovýchovná jednota Družstevník Zavar má spracovanú kroniku od vzniku TJ dodnes. Rudolf Federič st. a syn zozbierané pôvodné fotografie zo začiatku športu v Zavare upravili a uložili ich do foto albumov a obrazových kroník. Materiál obsahuje športové dianie i kultúrno - spoločenské akcie. MTT - TELETEXT - str. 725 Zavarský šport je prezentovaný i na teletexte Mestskej trnavskej televízie. Teletextové stránky vedie Rudolf Federič st. INTERNET - www.tjzavar.host.sk Prvého decembra 2000 uviedla telovýchovná jednota Družstevník Zavar do prevádzky svoju prvú internetovú stránku. Na nej môžu záujemcovia získať komplexné informácie o vedení TJ Družstevník Zavar, výbore TJ, o jej činnosti, poriadaných akciách, prehľad o vykonávaných športoch, o výsledkoch jednotlivých futbalových mužstiev, o výsledkoch z tenisu, stolného tenisu i o aktivitách v kultúrno - spoločenskom dianí. Internetovú stránku do roku 2003 viedol Mgr. Julián Vojtech, V súčasnosti vedie internetovú stránku Tomáš Horváth. ZAVARSKÝ ŠPORT ŽURNÁL Redakčná rada v zložení Rudolf Federič st., Julián Vojtech a fotograf Rudolf Federič ml. zabezpečuje Zavarský šport žurnál. Od prvého čísla VI. ročníka ktoré vyšlo 3. marca 2005 sú spoluautormi aj Róbert Urminský a Peter Horváth. Zavarský šport žurnál vychádza pred každým domácim futbalovým stretnutím.Sú v ňom uvedené aktuálne údae o hosťujúcom súperovi, výsledky A - mužstva, dorastu a žiakov. Uvedené sú i tabuľky po aktuánych kolách, predpokladaná zostava, kanonieri, charakteristika o hosťujúcom mužstve, program zápasov jednotlivých kôl, informácia o budúcich súperoch, okienko jubilantov, predstavenie osobností i článok z histórie zavarského športu. TH EXTRA Športové dianie v zavarskej telovýchovnej jednote je prezentované aj v regionálných Trnavských novinách TH EXTRA. Informácie predkladajú Rudolf Baroš, Rudolf Federič st, František Kudláč a Anton Hrotko. SPONZORSKÁ ČINNOSŤ Sponzormi TJ Družstevník Zavar sú právnické i fyzické osoby. Od roku 1990 TJ Družstevník Zavar sponzorovali: Obecný úrad Zavar, PD Zavar, SACHS Slovakia, Zlieváreň Trnava, Firma MIHÁLIK , S.A.F.A. Ján Svíba, MOREAU AGRI, FONTEX - Ing. Machovič,
Holiday Inn, VÍNO Nitra-Ing. Ševčík, , Begam, Kafiléria Senec, FOUR ROSES CLUB Zavar, ISTIK, SEMAT, SIVMET, Hornonitrianské bane, Ing. Čillík, Lekáreň VITA, Nahálka, Krajčovič, SOAL - Rúžek, Baroš Marián, Volek Ján, Mäsna - Vaško, Obchodné centrum - Filo, Pekáreň - Klčovanský, Vojtech Vladimír, Csergeová Marta, Pohostinstvo M+P, Anja, CWS Slovensko s.r.o., AGF, Firma DOMINO Blažko, JUDr. Ján Fančovič, ZÁMOČNÍCTVO, Ing. Vincent Kráľovič, Cofeá, EBO Jaslovské Bohunice - Ing. Guniš, Hrotko Anton a Ján, Ing. Tománek, Ondrejička Klement, Ing. Mitas. BILBORDY Bilbordy organizácií sponzorujúcich telovýchovnú jednotu Družstevník Zavar vyhotovili Dominik Sobota, Jozef Jobek a Rudolf Federič st. Tieto sú umiestnené na západnej strane futbalového ihriska. ZAVARSKÉ FUTBALOVÉ HYMNY Od vzniku telovýchovnej jednoty vznikli z podnetu neznámych autorov futbalové hymny: Tieto daroval TJ pán Štefan Miklošovič. 􀁊 Ten náš pán kapitán zostavu napísal, že zajtra pôjdeme hrať. A keď ju napísal, aj nám tak prikázal zápas sa musí vyhrať! Tá naša loptička kožená malá, ťažko sa do branky strieľa a keď je do rožku strelená kapitán nás za to chvália veď je to pochvala veliká, že sme to zas vyhrali ! 􀁊 Eška Zavar to sme my, fotbalisti zrodení, fotbal to je naša láskanás už nikto nenapráska každý zápas vyhráme, to je naše imanie vyhrali sme tento raz a v nedeľu vyhráme zas! - 13 - Na zavarskom hrišti, juchacha, futbal len tak piští, juchacha, "jak je ťažko futbal hrať pritom dievča milovať!" Milovala som ja , juchacha, futbalistu v drese juchacha a keď som ho spoznala milovať som prestala..." 􀁊 Máme brankára, behá po bráne, ten každú loptu chytiť môže - Bože, pred ním dva beci, to sú jak divosi, halfové útok podporujú šuf - gól, jako mašina, hra znova začína ... 􀁊 KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ DIANIE KULTÚRNE PODUJATIA V rámci svojej činnosti realizuje TJ aj kultúrno - spoločenské akcie, ako sú hodové tanečné zábavy, plesy - otvorené i uzatvorené. Mimoriadny úspech mali stretnutia s rodákmi! Okrem toho, že sa nich športovci a fanúšikovia dobre pobavia, prinášajú telovýchovnej jednote aj príjem do pokladne. Samozrejme, že na tieto akcie boli pozývané osobnosti, rodáci dlhodobo žijúci mimo obce Zavar, ale i sponzori sponzorujúci telovýchovnú jednotu.
Zariadenia TJ - ŠPORTOVÝ AREÁL TJ Zavar mala za svojej existencie k dispozícii pre svoju činnosť futbalové ihrisko na PAŽITI (PAŽICI), futbal sa určitú dobu hrával i na ihrisku v ORLOVNI. Okrem toho bolo v roku 1953 vybudované hokejové ihrisko v HLINÍKU a neskôr v ORLOVNI. Pôvodná telocvičňa v kaštieli bola využívaná v minulosti na sálový futbal, stolný tenis a rôzne hry. Od roku 1961 sú všetky športoviská sústredené v športovom areáli na Športovej ulici. Okrem futbalového ihriska majú športovci k dispozícií malú športovú plochu na mini - futbal, krátku atletickú dráhu a dva tenisové kurty. V zimných mesiacoch využívajú telocvičňu postavenú v areáli TJ. Budova TJ je účelovým zariadením s vybudovanými kabínami pre všetky mužstvá, ktorým slúži i sociálne zariadenie (sprchy, toalety). Osobitná miestnosť je vyčlenená pre rozhodcov stretnutia. Súčasťou budovy TJ je zastrešená tribúna pre cca 100 fanúšikov i byt pre domovníka. Sklad slúži na uloženie výstroja i materiálu. Pri vchode do areálu sa nachádzajú kabínky pre usporiadateľov na výber vstupného pri nepriazni počasia. Záhradné zariadenie slúži fanúšikom na posedenie najmä pri futbalových turnajoch. Mimo budovy je postavený bufet, slúžiaci na občerstvenie prítomných divákov. Areál TJ je oplotený bariérovým plotom. Okrem hlavnej brány má ešte dva vchody. Plocha ihriska je ohraničená trubkovou konštrukciou. Na západnej časti sú na nej upevnené bilbordy sponzorov TJ. Ku koseniu futbalového ihriska slúži malotraktorová kosačka. Kosenie zabezpečuje pán Miloš Krajčovič. Okrem toho má TJ vlastné zavlažovacie zariadenie. Vodáreň je umiestnená v pivnici pod budovou TJ. Od roku 1961 vo funkcii hospodára pôsobili: Milan Ťažký, Štefan Hladký, Karol Kozák, Ján Hrotko, Miroslav Kovačič, Vladimír Bukovský, Štefan Kojdiak, Rastislav Vido, Andrej Juriš a Marek Hladký. Hospodárom TJ v súčasnom období je Dušan Mizera. NAJVYŠŠIE VÍŤAZSTVÁ Najväčšie víťazstvo Zavara je zaknihované s TJ Madunice v pomere 14:0! Vysoké víťazstvá zaznamenali zavarskí futbalisti aj s TJ Voderady 8:0, s TJ Dubovany 7:0, s TJ Bučany 6:1, s TJ Drahovce a s TJ Šulekovo 5:0, s TJ Boleráz a s TJ Leopoldov 5:1, s TJ Peterčan, s TJ Šúrovce a s TJ Ostrov 4:0. NAJVYŠŠIE PREHRY Najvyšiu prehru 7:0 utrpeli zavarčania v Zelenči a v Dolnej Krupej. Nedarilo sa im ani Jaslovských Bohuniciach a v Suchej, kde inkasovali po štyroch góloch. - 15 - NAJLDHŠIE HRAJÚCI FUBALISTA Najdlhšie hrajúcim futbalistom Zavara je Jozef Beránek. Futbal začal hrávať za žiacke družstvo. Pokračoval v dorasteneckom družstve. Už ako sedemnásť ročný bol hráčom zavarského A - mužstva, v ktorom odohral 22 sezón. Potom sporadický vypomáhal A - mužstvu podľa potreby. Pán Beránek je hráčom - futbalistom, mini - futbalu i sálového futbalu dodnes ešte i vo veku 66. rokov.
NAJSTARŠÍ ČLEN TJ Najstarším občanom obce a zároveň i najstarším členom TJ Družstevník Zavar je spoluzakladateľ zavarského futbalu pán Vincent BENCI. Osemnásteho januára 2005 oslávil svoje 94. narodeniny. SLUŽOBNE NAJSTARŠÍ ČLENOVIA VÝBORU TJ Medzi najdlhšie pôsobiacich dodnes žijúcich členov vo výbore TJ patria Jozef Beránek, (takmer 35 rokov vykonávajúci funkciu predsedu revíznej komisie). Druhým najdlhšie pôsobiacim členom výboru TJ je Rudolf Federič. Dlhoročnými členmi výboru sú i Leopold Šturdík, Ing. Ľubomír Haršáni, Jozef Juriš, Jozef Pavelek, Pavol Beňo a ďalší. Mottom zavarskej telovýchovnej organizácie je : Deti a mládež na športoviská! K tomu bude TJ, jej predseda i výbor vynakladať najväčšie úsilie!
 

NAšA šKOLA

7. května 2008 v 6:54
HA THA TOTO JE NAšA šKOLA TROCHU BIEDNA A HLAVNE NUDNA ALE THO JE ASI KAZDA šKOLA.
V SKOLE JE VELA DOBRYCH UCITELOV A LUDI KTORI NAM VEDIA VZDY POKAZIT NALADU ALE AJ TAK SI ICH VAžIME,AJ KED TO TAK NA PRVY POHLAD NEVIZERá MAME ICH RADI.

Kam dál

Reklama